Startsida - Medmänniska

Beroende

(såsom jag uppfattar det)


 • När jag är beroende av något för att må bra. (Se rutan nedan.)

 • När något som i början fått mig att må bra, blir till något som ger ångest, dåligt mående och känslor av maktlöshet. (Se rutan nedan.)

 • Om jag använder något för att slippa ta itu med mitt mående. Beroende kommer av dåligt mående. (Se rutan nedan.)

 • Om jag använder något för att slippa ta itu med det som hör till min vardag. (Se rutan nedan.)

Som beroende:

 • omger jag mig alltid av minst fyra medberoende personer, kan vara familj, släkt, grannar, vänner, arbetskamrater, chefer m fl.

 • klarar jag inte av att fortsätta mitt beroende utan att någon/några medberoende skyddar mig och mitt beteende. Om min omgivning tillfrisknar kommer det att få följder för mig.

 • manipulerar, hotar, smickrar, berömmer jag för att få min vilja igenom och kunna fortsätta mitt beroende.


DETTA ÄR BARA NÅGRA EXEMPEL
PÅ VAD MAN KAN VARA/BLI BEROENDE AV:

(Det finns mycket mera.)
 • DROGER
 • MAT
 • RELIGION
 • PENGAR
 • LÖGNER
 • ARBETE
 • SPEL
 • SPORT/TRÄNING
 • SHOPPING
 • UTSEENDE
 • RELATIONER
 • MAKT