Startsida - Medmänniska

Att sätta gränser

(såsom jag uppfattar det, mycket av nedanstående är självupplevt)


Det är oerhört viktigt att kunna sätta gränser. Det finns många människor som försöker ta kontroll över andra, som vill manipulera, lägga på bördor av skuld och kunna styra andra människor. Om vi saknar eller har bristfälliga gränser blir vi ett lätt byte för dem.

Det är såklart även viktigt att vi själva har självdisciplin, så att vi respekterar andras gränser och inte klampar på innanför dem.

Gränser skyddar mig mot
 • människor som försöker att ta kontroll över mig.

 • människor/situationer som kräver snabba svar och annars skulle kunna ha fått mig att göra eller säga något jag inte skulle ha gjort eller sagt om jag hade hunnit tänka/känna efter.

 • människor som försöker kränka mig.

 • människor som försöker utnyttja mig.

 • människor som försöker lämpa över sina uppgifter eller känslor på mig.

 • människor som vill få mig att känna skuld, när jag inte själv tycker att jag har gjort något fel.

En person som inte kan sätta gränser:

 • kan ha byggt upp murar istället. Murar skyddar visserligen, men de isolerar också. (Vanliga murar är ilska, rädsla och/eller tystnad.)

 • blir lätt byte för den som har behov av att styra andra.

 • går och ofta och bär på diffusa skuldkänslor utan att veta varför.

 • har svårt att säga nej.

 • kan ha extra svårt att säga nej till auktoriteter.

 • känner ofta frustration och maktlöshet, särskilt i umgänge med människor som har behov av att ha kontroll över andra.

 • hamnar ofta i situationer där han/hon känner sig "tvungen" att göra en viss sak mot sin vilja.

 • tar på sig för mycket och ångrar sig inte sällan efteråt.
En person som kan sätta gränser:
 • ber om betänketid vid förfrågningar.

 • är tryggare och vet att han/hon har rätt att säga nej.

 • vet att han/hon är värdefull och duger som han/hon är.

 • låter sig inte styras av andras insinuationer och krav.

 • är medveten om att andra människor också har gränser.

 • fattar egna beslut grundade på ett eget inre ställningstagande, inte grundade på skuldkänslor, yttre tryck eller liknande.

 • vågar säga ifrån.

 • kan säga nej.

 • har självkännedom.


Det är svårt - ja, nästan omöjligt skulle jag tro - att vara en bra medmänniska om jag inte kan sätta gränser. För så länge jag har fullt upp med att göra andra människors vilja och slits mellan än den ena än den andra kan jag ju inte följa mitt eget hjärta!