Startsida - Medmänniska

Jagsvag

(såsom jag uppfattar det)


Ordet "jagsvag" hörde jag första gången för många år sedan. Det var en person som sade att det fanns många jagsvaga människor i det svenska samhället. Inte bara människor med drog-/alkoholproblem, utan även andra.
Några år senare hörde jag på radion en författare nämna ordet "jagsvag", och nämna att det fanns två olika sidor av jagsvagheten. Dels de som var otrygga och sökte någon/några som ville ge dem tryggheten. Dels de som ville dominera och bestämma över andra. Dessa två kategorier av människor drogs naturligtvis till varandra.

En jagsvag person har:

 • ofta störda relationer till andra människor och kommer från en familj med relationsproblem.

 • svårigheter med problemlösning.

 • svårt att sätta gränser, är ofta undergivna och vill vara till lags om de hamnar i underläge.

 • svårt att vara flexibel.

 • ofta tidigt i livet upplevt stora besvikelser och nederlag.

 • svårt att känna tillit.

 • ofta haft otrygga uppväxtförhållanden.

 • dåligt självförtroende.

 • dålig självkänsla.

 • svårt att hantera sina känslor.

 • dålig förmåga att hantera motgångar.

En jagsvag person:
 • uppfattar andra som onda och opålitliga.

 • växte upp med negativa bilder av vuxna.

 • är lättstött och sårbar.

 • vill uppnå omedelbar behovstillfredsställelse.

 • kan ha svårt att skilja mellan fantasi och verklighet.

 • löper risk att bli beroende.

Jag läste för ett tag sedan från en intervju med Ingela Thylefors och Sven Kylén som jag speciellt noterade och där det skrevs att "väl utvecklade jagfunktioner är en förutsättning för djupa mänskliga relationer och för att kunna klara av tillvaron i dagens samhälle... Bara en människa med klar egen identitet vågar närma sig andra, bejaka andra därför att hon har självförtroende nog att säga nej och sätta gränser."