Startsida - Medmänniska

Medberoende

(såsom jag uppfattar det)


Att vara medberoende är när jag försöker HJÄLPA och TA HAND OM andra på ett sätt som innebär att jag:

 • Gör något åt någon som den andre kan och borde göra själv.

 • Tar konsekvenserna åt andra.

 • Har svårt att sätta gränser. Antingen obefintliga gränser eller murar.

 • Skyddar och försvarar andra, till och med om det innebär att jag måste ljuga, skada någon tredje person eller trampa på mig själv.

 • Ofta intar en offer-mentalitet; att jag upplever det som att jag inte har något val. Kan leda till att jag känner bitterhet och agg om jag inte tycker att jag får den uppskattning jag själv tycker att jag borde få efter alla mina uppoffringar.

 • Försöker att ha kontroll över andra människor (ofta den beroende) och situationer.
Att vara medberoende innebär också att jag:
 • Vet väldigt lite om mig själv och mina egna känslor och tankar, ja, om mitt eget mående.

 • Gör saker jag egentligen inte vill eller orkar.

 • Är rädd, och inte sällan panikslagen, för att inte duga och vara bra som jag är.

 • Tror att jag måste vara och göra allting perfekt.

Medberoende är (precis som beroende) en sjukdom i den bemärkelsen:
 • att det går att tillfriskna från den. Det är alltså inte personligheten det handlar om - snarare kommer den äkta personligheten fram vid tillfrisknandet.

 • att det går i arv. En medberoende har oftast beroende och/eller medberoende föräldrar.

 • att det finns tydliga symtom som är snarlika eller identiska med andra medberoendes.