Startsida - Medmänniska

Självkänsla/Självförtroende

(såsom jag uppfattar det)


För mig är skillnaden mellan självkänsla och självförtroende följande:
  • Självförtroende
    • Att ha en stark tilltro till min förmåga att klara av det jag har förutsatt mig att klara av.


  • Självkänsla
    • Att tycka att jag duger som jag är och har samma värde som alla andra (oavsett vad jag presterar).
      Att känna mig själv.
Det viktigaste är att ha en god självkänsla - att veta att jag (och alla andra duger) oavsett vad vi gör. Att veta att jag är bra nog och att jag är värdefull.