ALLA HAR SAMMA VÄRDE

ALLA FÅ HA EN EGEN ÅSIKT  INGEN FÅR ÄNDRA NÅGONS ÅSIKT *
ALLA FÅR PRATA TILL PUNKT **  INGEN FÅR AVBRYTA NÅGON ANNAN
ALLA HAR SAMMA VÄRDE ***  INGEN FÅR TRYCKA NER NÅGON ANNAN
ALLA KAN HA FEL  INGEN HAR ALLTID RÄTT
ALLA KAN FÖRÄNDRA SIG SJÄLVA  INGEN KAN FÖRÄNDRA NÅGON ANNAN   (i hjärtat)
*Om den andres åsikt skadar någon annan. Då kan det vara lämpligt att tala om min egen åsikt, så att den andra kan få tänka efter, om hans eller min åsikt är rätt, och göra efter det.
**Om det inte går till överdrift. Tänk vad många det är som kan prata, och prata om samma saker bara för att ingen annan ska kunna komma med sina åsikter. Eller att dom inte tycker det är lönt att lyssna på andra människor. Sådana människor är mycket osäkra och behöver stöd för att bli tryggare i sitt inre.
***Människovärdet är alltid det samma. Däremot kan det skilja på kunskapen och olika förmågor. Den ene kan vara arbetslös, den andre kan vara byrådirektör eller statsminister. Men alla har vi samma värde. ALLA ÄR VI TILL FÖR VARANDRA. Jag tror att ingen är till för sig själv Så vi bör nog alla vara noga med att komma ihåg att MÄNNISKOVÄRDET ÄR ALLTID LIKA FÖR ALLA.

tillbaka