DEN ONDA EMPATIN

Det har den som är med i mobben eller den som inte säger ifrån när andra blir utsatta för olika förnedrande eller för dem icke bra saker. Den som är pådrivande i sin ondska densamme har troligtvis fel i karotten. Medans den som ställer sig bakom det onda och är med i mobben densamme har troligen ingen ryggrad.

tillbaka