EMPATI

EMPATI BETYDER HÄR FÖRMÅGAN ATT FÖRSTÅ DEN ANDRES KÄNSLOR

Empati är något man har lärt sig eller lär sig det är inget man kan läsa sig till fullt ut. Det måste upplevas av en själv, så att man känner det i hela kroppen. För empati det känner man i kroppen.

Empati kan man ha med sig hemifrån, då är det viktigt att man lärt sig den goda empatin, för tänk om någon av, eller båda föräldrarna har lärt ur den onda empatin, då kan man ju tro att den är rätt, och då blir man ju själv en av de onda. Man förstår att det är fel men eftersom föräldrarna gör- gjorde så, och dom klarade sig, så då chansar jag på att klara mig också. Har man sådana tankar då är man väldigt ond och behöver gå på grupp, för att lära sig den goda empatin. 

Allt går i arv, även EMPATI Titta på barnen så förstår ni hur föräldrarna mår, eller titta på föräldrarna så förstår ni hur barnen mår. Det är svårare att se på föräldrarna hur barnen mår (om jag inte har något att referera till (gjort om mig själv)) eftersom föräldrarna har lärt sig att ha en mask på sig så att det inte ska synas utåt hur illa ställt det är med familjen.

Empati av den goda sorten, den går ju ut på att man ska kämpa för alla andra med starka gränser.

Empati av den onda sorten den går ju ut på att man ska kämpa för sig själv, och eller plåga andra bara man klarar sig själv, i första hand. Och att ingen kommer på en. Det är väldigt illa att göra så.

Att ha GOD EMPATI det är inte att vara alla till lags. Men det är att hjälpa alla med vad man själv förmår utan att för den skull hjälpa, så att man skadar sig själv eller andra.

Att ha OND EMPATI det är att hjälpa alla som man räknar med att själv få hjälp ifrån eller som man tror kan vara till hjälp för en själv. Med andra ord så försöker den onde att sko sig själv så mycket som möjligt på allt, och eller på andra som den onde tror är svagare än sig själv. Eller som den onde vill straffa för att själv bli tillfredställd. En med ond empati den njuter av när det går sämre för någon annan än för den själv.

Det har den som är med i mobben eller den som inte säger ifrån när andra blir utsatta för olika förnedrande eller för dem icke bra saker. Den som är pådrivande i sin ondska densamme har troligtvis fel i karotten. Medans den som ställer sig bakom det onda och är med i mobben densamme har troligen ingen ryggrad.

tillbaka