Personer med ett mycket dåligt självförtroende

 

Personer/chefer med ett mycket dåligt självförtroende, dålig gränssättning och som är osäkra på sig själva, tillsätter för det mesta endast medhjälpare underchefer som också har dåligt självförtroende och dålig gränssättning.

Varför? Jo för om inte chefen eller andra medarbetare som arbetar där mår bra och är medmänskliga och klarar av att sätta gränser för sig själv eller andra, så vill ju så klart inte chefen eller medhjälparna att det ska komma någon under/över honom/henne/dem som mår bra och är medmänsklig och beredd att kämpa för alla andra.

Hur ser man, eller märker man om en person har dåligt självförtroende, är osäker och har hamnat på fel plats?

Jo, personen ifråga har svårt för att acceptera vissa andra personers åsikter. En auktoritärs persons åsikt accepterar den direkt

Den osäkre personen säger ofta när han/hon har lagt fram ett förslag eller en fråga ”visst är det väl så, eller hur”? Svarar man inte direkt för att man vill tänka över saken/frågan så fortsätter den osäkre med att fråga ”visst är det väl så, eller hur”? Ställer ledande frågor.

Skulle den/de andra fortfarande hålla på sina åsikter som den/de tror är rätt, så ger sig den osäkre inte förrän den/de andra har ändrat sina åsikter till hans/hennes eller att de inte protesterar något mera. För de med en annan åsikt har redan förstått att den osäkre inte är beredd att acceptera/göra efter andras åsikter som ofta är väldigt sunda.

Allt detta visar bara på hur dålig ledningen är som omger sig med sådana medarbetare.

En osäker person lämnar inte besked skriftligt, inte ens om man begär det, utan bara muntligt, så att ingen ska kunna säga att du gav ju order om det och det står här.

För går det på tok så kan ju den icke medmänsklige bara säga ”att det har jag aldrig sagt, det måste du ha fattat fel, eller hur va”.

Alltså. Sätt stopp för personer som inte följer det som är bäst för sina medmänniskor, utan bara ser till sitt eget bästa.

För tänk om den nya medarbetaren/chefen sätter gränser så att personalen och andra människor på arbetsplatsen mår bra. Visserligen kommer de andra medarbetarna att må dåligt en kort tid efter att någon börjat sätta gränser.

Men efter ett tag så ser de andra medarbetarna att det blir bara lugnare och bättre på arbetsplatsen. Då förstår de att man ska kämpa för alla andra, både vänner och fiender, och inte bara tänka på att få det bra själv. Men, och  det är viktigt, att man har starka gränser så man inte blir utplånad själv, eller trycker ner andra, dock inte murar.

Det är bara dom döda fiskarna som flyter med strömmen.

Vilken katastrof nu kan alla se att här har chefen med övrig personal blivit tillsatta på grunder som visar sig varit helt galna. (Det har de med sunda sinnen sett hela tiden.)

Varför? Jo för att de som har tillsatt dom har också blivit tillsatt på helt galna grunder. Alltså är det människor som är på fel plats här i livet.

Många av dem förstår att de har hamnat på fel ställe, (men arbetar kvar i alla fall), i och med att de inte kan sätta gränser för sig själva eller andra.

Men hellre jobbar de kvar och låter andra må dåligt än att göra om sig och bli medmänskliga eller att de slutar på arbetsplatsen så att det blir ordning och reda på arbetsplatsen.

Kom ihåg att skilja på att göra fel och att vara fel. Många gör fel men ingen är fel.

Ingen är värd mer eller mindre än någon annan. Alla är lika värdefulla. Alla har samma värde.

Det här som jag skrivit är som jag Robin har uppfattat det. Det kan vara fel för andra men det stämmer bra enligt min uppfattning.

tillbaka