SKRIVER VAD JAG LÄRT MIG OM EQ

 

EQ  står här för EMPATI  QVALITET

EMPATI  betyder här förmågan att förstå den andres känslor.

IQ   står för INTELLIGENSKVOT 

För att förstå någon annans känslor så tror jag att jag måste ha känt den känslan själv tidigare. Alltså varit i samma situation som den andre är i nu, för att kunna sätta mig in i hur han känner det.

Om jag till exempel har fått känslomässigt ont i magen, tillfälligt ibland, så kan jag försöka komma ihåg orsaken till det onda. Det kan vara att jag har varit rädd eller ilsken just då. För ilska och rädsla det sitter som samma känsla i magen.

tillbaka